Statistika svodů mladých 2024

Svodů mladých se v roce 2024 zúčastnilo 0 psů a 0 fen
Otec Matka P F Vady
Poznámky:
  • Jedinci s vadami jsou odděleni znakem '|'